UNDER

Förskolan Leklustan, Örebro, 2021

Verket består av tre skulpturer, Under marken, Under tyget och Under huden, en vid varje avdelning på förskolan.

Under marken

Under huden

Under tyget